thông báo đấu giá Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải,

Cập nhật ngày: 21/09/2022 - Lượt xem: 20

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải, có địa chỉ tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), theo Lệnh kê biên tài sản số 04/C46 (P10) ngày 28/9/2011 của CQCSĐT Bộ Công an của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 367/CTTĐG-VFC ngày 19/07/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Quảng Nam)

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 46.541.000.000 đồng. (Bốn mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng.)

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)).

 1. Tiền đặt trước9.300.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:Vào lúc 09h00 ngày 13/10/2022 tại Hội trường Cục THADS tỉnh Quảng Nam (khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Thanh lý 37 xe mô tô

Cập nhật ngày: 21/09/2022 - Lượt xem: 28

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Thanh lý 37 xe mô tô các loại đã qua sử dụng rỉ nát, không còn sử dụng được và không được đăng ký lại bán theo hình thức phế liệu.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Khối 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 16.650.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
 4. Tiền đặt trước: 3.300.000 đồng ((Bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) /01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 6. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Lúc 11h00 ngày 03/10/2022 tại Hội trường Uỷ ban nhân xã thị xã Điện Bàn (22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

 

 

                                                                      

 

thông báo đấu giá Tài sản thi hành án là Xe ô tô con nhãn hiệu Mazda, số loại 6 20G, biển số 92A-105.15, số khung: RN2G147A6HC062427, số máy: PE20867233

Cập nhật ngày: 13/09/2022 - Lượt xem: 58

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Xe ô tô con nhãn hiệu Mazda, số loại 6 20G, biển số 92A-105.15, số khung: RN2G147A6HC062427, số máy: PE20867233, màu sơn: đen, năm sản xuất 2017 đã qua sử dụng.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 475/CTTĐG-VFC ngày 29/08/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Quảng Nam).

 1. Nơi có tài sản đấu giá: 189 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 600.000.000 đồng. (Sáu trăm triệu đồng y).
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Vào lúc 09h00 ngày 26/09/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn (189 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.).

Vươn khơi

Cập nhật ngày: 21/09/2022 - Lượt xem: 25

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 1. Tài sản đấu giá: là sản phẩm mang tính nghệ thuật, có hình dáng bon sai, được các nghệ nhân làm thủ công một cách tỉ mỉ, sắc sảo; chế tác từ vật liệu chính là trầm hương và các vật liệu phụ khác như thép sợi (màu) không rỉ, giấy tái sinh...

Kích thước sản phẩm : 34 cm (D) x 23 cm(R) x 35 cm (C)

 

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Lô 03, Khu 7, phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng đồng chẵn).

(Giá trên đã có Thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có).

 1. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trực tuyến
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08h00 ngày 30/9/2022 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn

Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi , bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC

Cập nhật ngày: 15/03/2021 - Lượt xem: 547

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN