Tài sản kê biên thi hành án là Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8; Địa chỉ: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Diện tích 3694,6m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử

Cập nhật ngày: 30/06/2023 - Lượt xem: 332

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 1. Tài sản kê biên thi hành án là Toàn bộ tài sản thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8; Địa chỉ: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Diện tích 3694,6m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2042; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi (không bán đấu giá quyền sử dụng đất).
 2. Giá khởi điểm của tài sản: 39.792.164.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)                                                                                                              (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).
 3. Nơi có tài sản đấu giá: xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 4. Tiền đặt trước: 7.900.000.000 đồng/hồ sơ.
 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 000 đồng/hồ sơ.
 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 24/7/2023.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/7/2023 đến 16h30 ngày 26/7/2023.

  Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

 7.  

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 044001138343 tại Ngân hàng Sacombank - CN Quảng Ngãi của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi

 8. Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc đấu giá tài sản:Vào lúc 09h00 ngày 27/7/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Thanh lý Xe ô tô con biển số 92E-2016; Nhãn hiệu: Mitsubishi;

Cập nhật ngày: 05/10/2022 - Lượt xem: 797

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tài sản đấu giá: Thanh lý Xe ô tô con biển số 92E-2016; Nhãn hiệu: Mitsubishi; 07 chỗ ngồi; Số loại: PAJERO GLV6; Số máy: 6G72RX3858; Số khung: A00V33V51000128; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2005; Năm sử dụng: 2005; Sở Giao thông vận tải đăng ký sử dụng lần đầu ngày: 17/10/2005 (đã qua sử dụng).
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Số 12 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 105.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn).
 4. Tiền đặt trước: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá
 6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14h00ngày 24/10/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

Thanh lý lô ngựa thanh lý (23 con) được loại khỏi trang bị quân sự (theo Danh mục thống kê lô ngựa)

Cập nhật ngày: 04/12/2023 - Lượt xem: 185

Thanh lý lô ngựa thanh lý (23 con) được loại khỏi trang bị quân sự (theo Danh mục thống kê lô ngựa) của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi , bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC

Cập nhật ngày: 15/03/2021 - Lượt xem: 1224

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN