Bất động sản

Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cập nhật ngày: 08/05/2024 - Lượt xem: 293

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 • Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

  + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (Địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 28/5/2024.

  + Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 28/5/2024.

  + Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 27/5/2024.

  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/5/2024 đến 16h30 ngày 30/5/2024

 • Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Bắt đầu lúc 09h00 ngày 31/5/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất còn lại thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình

Cập nhật ngày: 25/04/2024 - Lượt xem: 249

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 • Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất còn lại thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 • Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.

  4. Thời gian, địa điểm đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

  + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 14/05/2024.

            + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nam (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 22/04/2024 đến 17h00 ngày 13/05/2024.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 14/05/2024 đến 17h00 ngày 16/05/2024.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 17/05/2024 đến 09h30 ngày 17/05/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam và số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

  5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản: Vào lúc 10h00 ngày 17/05/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Quyền sử dụng đất ở của 35 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2)

Cập nhật ngày: 01/04/2024 - Lượt xem: 500

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 35 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Tổng giá khởi điểm của 35 lô đất là: 27.581.370.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
 3. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2).
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 23/04/2024.

            + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Trung (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 01/04/2024 đến 17h00 ngày 19/04/2024.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 23/04/2024 đến 17h00 ngày 25/04/2024.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 26/04/2024 đến 09h30 ngày 26/04/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam và số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

 5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 26/04/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất tại Thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn

Cập nhật ngày: 25/03/2024 - Lượt xem: 359

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất tại Thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn.

              https://maps.app.goo.gl/njrPpm6R5os53hKS

     3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

        - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/04/2024.

          + Tại Công ty Đấu giá : Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/04/2024.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Điện Hoà : Từ 08h00 đến 17h00 ngày 08/04/2024.

       - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/04/2024 đến 17h00 ngày 10/04/2024.

      4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

      5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 11/04/2024.

Quyền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ

Cập nhật ngày: 12/03/2024 - Lượt xem: 464

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 4

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Giá khởi điểm: từ 1.699.669.000 đồng đến 2.784.000.000 đồng
 3. Tiền đặt trước: từ 339.933.800 đồng đến 556.800.000 đồng
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

        - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 02/4/2024.

          + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ: Từ 08h00 ngày 13/3/2024 đến 17h00 ngày 02/4/2024.

        - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/4/2024 đến 17h00 ngày 04/4/2024.

        - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 05/4/2024 đến 10h00 ngày 05/4/2024 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

     5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h30 ngày 05/4/2024 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

Quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất (đợt 2) thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1)

Cập nhật ngày: 14/12/2023 - Lượt xem: 684

Quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất (đợt 2) thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1)

Quyền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện

Cập nhật ngày: 05/12/2023 - Lượt xem: 377

Quyền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện

Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2)

Cập nhật ngày: 05/12/2023 - Lượt xem: 471

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 09/10/2023.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Trung (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 18/09/2023 đến 17h00 ngày 29/09/2023.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 09/10/2023 đến 17h00 ngày 11/10/2023.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 12/10/2023 đến 09h30 ngày 12/10/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

3 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

4. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 12/10/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số lô C3, tờ bản đồ số 1190/2000-ĐC (theo CSDL mới nay là thửa đất số 40, tờ bản đồ số 95), diện tích 156 m2 (ODT) có địa chỉ tại khu dân cư giữa đường số 1&2, phườn

Cập nhật ngày: 04/11/2023 - Lượt xem: 316

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số lô C3, tờ bản đồ số 1190/2000-ĐC (theo CSDL mới nay là thửa đất số 40, tờ bản đồ số 95), diện tích 156 m2 (ODT) có địa chỉ tại khu dân cư giữa đường số 1&2, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là số 07 Đỗ Quang, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) theo Giấy chứng nhận QSD đất số N 462461 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp ngày 17/11/2000.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.846.648.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng)

  (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)).

 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 07/11/2023.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2023 đến 17h00 ngày     09/11/2023.

  - Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty

 4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Vào lúc 08h00 ngày 10/11/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Quyền sử dụng đất của 04 lô đất còn lại thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

Cập nhật ngày: 20/09/2023 - Lượt xem: 326

HÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 04 lô đất còn lại thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

          - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.

            + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 25/09/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.

          - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 (Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4224422497979 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

           - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).

      4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một lần.

      5.Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

      6.Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/10/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với 07 lô đất để thực hiện dự án khai thác, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Thời hạn thuê đất: 20 năm

Cập nhật ngày: 24/08/2023 - Lượt xem: 276

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với 07 lô đất để thực hiện dự án khai thác, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Thời hạn thuê đất: 20 năm
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 3. Tổng giá trị khởi điểm 07 lô đất là:  12.841.258.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn)

  Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

  Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi(trong giờ hành chính các ngày làm việc)

  + Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/09/2023.

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/09/2023.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/09/2023 đến 17h00 ngày 13/09/2023.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 07h30 ngày 14/09/2023 đến 09h30 ngày 14/09/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 14/09/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

02 Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai

Cập nhật ngày: 04/08/2023 - Lượt xem: 696

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: 02 Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai, cụ thể:

Tài sản thứ nhất:

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của thửa đất số: 360/1a, tờ bản đồ số: 2; có diện tích 222 m2 đất ở nông thôn (ONT); địa chỉ tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI593009, số vào sổ cấp GCN: CH00567 do UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 07/11/2012.

Giá khởi điểm: 2.490.513.890 đồng (Bằng chữ : Hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, năm trăm mười ba nghìn, tám trăm chín mươi đồng).

Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số: 360/1; tờ bản đồ số: 2có diện tích 291 mđất ở nông thôn (ONT); địa chỉ tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP460059, số vào sổ cấp GCN: CH00106 do UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 02/08/2013. Tài sản gắn liền với đất gồm: ngôi nhà cấp 3, 2 tầng, diện tích xây dựng: 198 m2, diện tích sàn: 396 m2, kết cấu: nhà có khung chịu lực bằng bê tông, có tường gạch.

Giá khởi điểm: 5.209.486.110 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, một trăm mười đồng).

* Đặc điểm chung của tài sản trên: là nhà nghỉ đang kinh doanh với 12 phòng.

Hai tài sản này được bán gộp một lần, không bán tách rời riêng lẻ.

 1. Tổng giá khởi điểm của hai tài sản đấu giá: 7.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng).
 2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 18/08/2023.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 16/08/2023 đến 16h30 ngày 18/08/2023.

  Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 21/08/2023 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn

Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và 04 lô đất ở khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Cập nhật ngày: 01/08/2023 - Lượt xem: 420

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và 04 lô đất ở khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu dân cư khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và Khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam hoặc Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 23/8/2023 (trong giờ hành chính).
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

  + Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tại 04 nơi: Trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật)

  - Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên (Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở HĐND & UBND huyện Duy Xuyên, số 468, đường Hùng Vương, Khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 22/8/2023

  - Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 22/8/2023

  - Trụ sở UBND xã Duy Trinh (Địa chỉ: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Trong 01 ngày 22/8/2023

  - Trụ sở UBND xã Duy Vinh (Địa chỉ: Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Trong 01 ngày 22/8/2023

  + Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại 01 nơi: Trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật)

  - Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên (Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở HĐND & UBND huyện Duy Xuyên, số 468, đường Hùng Vương, Khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 22/8/2023.

  + Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 22/8/2023 đến 17h00’ ngày 24/8/2023. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 19881999 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Lúc 08h00’ ngày 25/8/2023 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Duy Xuyên (Địa chỉ: 543 Đường Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam)

Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất, có tổng diện tích: 1.124,48 m2 đất ở tại đô thị; tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thuộc dự án khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện B

Cập nhật ngày: 28/07/2023 - Lượt xem: 355

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất, có tổng diện tích: 1.124,48 m2 đất ở tại đô thị; tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thuộc dự án khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/08/2023.

  + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/08/2023.

            + Tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/08/2023.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/08/2023 đến 17h00 ngày 10/08/2023.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 07h30 ngày 11/08/2023 đến 09h30 ngày 11/08/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 11/08/2023 tại Hội trường UBND Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Quyền sử dụng đất của 05 lô đất thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.

Cập nhật ngày: 30/06/2023 - Lượt xem: 357

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 05 lô đất thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất. (Năm trăm ngàn đồng chẵn/ một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 25/07/2023.

    + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 03/07/2023 đến 17h00 ngày 21/07/2023.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 25/07/2023 đến 17h00 ngày 27/07/2023.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 28/07/2023 đến 09h30 ngày 28/07/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4224422497979 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 28/07/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quyền sử dụng đất ở của 41 lô đất thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.

Cập nhật ngày: 06/06/2023 - Lượt xem: 489

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 41 lô đất thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.

2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

3. Giá khởi điểm: 29.599.200.000 đồng

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 20/06/2023.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nam (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 05/06/2023 đến 17h00 ngày 16/06/2023.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/06/2023 đến 17h00 ngày 22/06/2023.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 23/06/2023 đến 11h00 ngày 23/06/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

6. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 13h30 ngày 23/06/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: 29/11/2022 - Lượt xem: 774

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô đất. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền bán hồ sơ theo quy định.
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

     - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

  + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (Địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 14/12/2022.

  + Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 14/12/2022.

  + Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 09/12/2022.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/12/2022 đến 17h00 ngày 16/12/2022.

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ, số tài khoản: 57010004336146 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Ngãi – Phòng giao dịch Đức Phổ.

 5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Vào lúc 08h30 ngày 17/12/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất thuộc Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: 22/11/2022 - Lượt xem: 650

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất thuộc Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Tại Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất đối với tài sản từ dưới 500.000.000 đồng, 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô đất đối với tài sản trên 500.000.000 đồng . Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 02/12/2022 tại 02 nơi:

  + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (số 320 đường 17/3, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà).

  + Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi).

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2022 đến 17h00 ngày 02/12/2022.

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi, số tài khoản: 044001138343 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank – Chi nhánh Quảng Ngãi

  5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Từ 09h00 ngày 05/12/2022 tại Nhà văn hóa TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô tại thửa đất số 1564, 1565, 1566, tờ bản đồ số 12, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Cập nhật ngày: 17/10/2022 - Lượt xem: 639

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô tại thửa đất số 1564, 1565, 1566, tờ bản đồ số 12, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 3. Giá khởi điểm: từ 3.072.570.000 đồng đến 3.164.070.000 đồng
 4. Bước giá 50.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất là mức chênh lệch so với giá khởi điểm khi khách hàng tiến hành trả giá.
 5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:Vào lúc 13h30 ngày 28/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam)

thông báo đấu giá Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải,

Cập nhật ngày: 21/09/2022 - Lượt xem: 506

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải, có địa chỉ tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), theo Lệnh kê biên tài sản số 04/C46 (P10) ngày 28/9/2011 của CQCSĐT Bộ Công an của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 367/CTTĐG-VFC ngày 19/07/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Quảng Nam)

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 46.541.000.000 đồng. (Bốn mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng.)

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)).

 1. Tiền đặt trước9.300.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:Vào lúc 09h00 ngày 13/10/2022 tại Hội trường Cục THADS tỉnh Quảng Nam (khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)