Bất động sản

Quyền sử dụng đất của 04 lô đất còn lại thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

Cập nhật ngày: 20/09/2023 - Lượt xem: 30

HÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 04 lô đất còn lại thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

          - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.

            + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 25/09/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.

          - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 (Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4224422497979 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

           - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).

      4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một lần.

      5.Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

      6.Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/10/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với 07 lô đất để thực hiện dự án khai thác, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Thời hạn thuê đất: 20 năm

Cập nhật ngày: 24/08/2023 - Lượt xem: 69

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với 07 lô đất để thực hiện dự án khai thác, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Thời hạn thuê đất: 20 năm
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 3. Tổng giá trị khởi điểm 07 lô đất là:  12.841.258.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn)

  Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

  Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi(trong giờ hành chính các ngày làm việc)

  + Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/09/2023.

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/09/2023.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/09/2023 đến 17h00 ngày 13/09/2023.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 07h30 ngày 14/09/2023 đến 09h30 ngày 14/09/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 14/09/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

02 Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai

Cập nhật ngày: 04/08/2023 - Lượt xem: 174

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: 02 Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai, cụ thể:

Tài sản thứ nhất:

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của thửa đất số: 360/1a, tờ bản đồ số: 2; có diện tích 222 m2 đất ở nông thôn (ONT); địa chỉ tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI593009, số vào sổ cấp GCN: CH00567 do UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 07/11/2012.

Giá khởi điểm: 2.490.513.890 đồng (Bằng chữ : Hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, năm trăm mười ba nghìn, tám trăm chín mươi đồng).

Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số: 360/1; tờ bản đồ số: 2có diện tích 291 mđất ở nông thôn (ONT); địa chỉ tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP460059, số vào sổ cấp GCN: CH00106 do UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 02/08/2013. Tài sản gắn liền với đất gồm: ngôi nhà cấp 3, 2 tầng, diện tích xây dựng: 198 m2, diện tích sàn: 396 m2, kết cấu: nhà có khung chịu lực bằng bê tông, có tường gạch.

Giá khởi điểm: 5.209.486.110 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, một trăm mười đồng).

* Đặc điểm chung của tài sản trên: là nhà nghỉ đang kinh doanh với 12 phòng.

Hai tài sản này được bán gộp một lần, không bán tách rời riêng lẻ.

 1. Tổng giá khởi điểm của hai tài sản đấu giá: 7.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng).
 2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 18/08/2023.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 16/08/2023 đến 16h30 ngày 18/08/2023.

  Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 21/08/2023 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn

Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và 04 lô đất ở khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Cập nhật ngày: 01/08/2023 - Lượt xem: 102

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và 04 lô đất ở khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu dân cư khu vực đường Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và Khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam hoặc Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 23/8/2023 (trong giờ hành chính).
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

  + Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tại 04 nơi: Trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật)

  - Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên (Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở HĐND & UBND huyện Duy Xuyên, số 468, đường Hùng Vương, Khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 22/8/2023

  - Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 22/8/2023

  - Trụ sở UBND xã Duy Trinh (Địa chỉ: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Trong 01 ngày 22/8/2023

  - Trụ sở UBND xã Duy Vinh (Địa chỉ: Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Trong 01 ngày 22/8/2023

  + Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại 01 nơi: Trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật)

  - Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên (Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở HĐND & UBND huyện Duy Xuyên, số 468, đường Hùng Vương, Khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày ban hành thông báo đến 17h00’ ngày 22/8/2023.

  + Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 22/8/2023 đến 17h00’ ngày 24/8/2023. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 19881999 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Lúc 08h00’ ngày 25/8/2023 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Duy Xuyên (Địa chỉ: 543 Đường Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam)

Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất, có tổng diện tích: 1.124,48 m2 đất ở tại đô thị; tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thuộc dự án khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện B

Cập nhật ngày: 28/07/2023 - Lượt xem: 147

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 11 lô đất, có tổng diện tích: 1.124,48 m2 đất ở tại đô thị; tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thuộc dự án khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/08/2023.

  + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/08/2023.

            + Tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 08/08/2023.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/08/2023 đến 17h00 ngày 10/08/2023.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 07h30 ngày 11/08/2023 đến 09h30 ngày 11/08/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 11/08/2023 tại Hội trường UBND Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Quyền sử dụng đất của 05 lô đất thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.

Cập nhật ngày: 30/06/2023 - Lượt xem: 211

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 05 lô đất thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất. (Năm trăm ngàn đồng chẵn/ một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

            + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 25/07/2023.

    + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 03/07/2023 đến 17h00 ngày 21/07/2023.

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 25/07/2023 đến 17h00 ngày 27/07/2023.

  - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 28/07/2023 đến 09h30 ngày 28/07/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4224422497979 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 28/07/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quyền sử dụng đất ở của 41 lô đất thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.

Cập nhật ngày: 06/06/2023 - Lượt xem: 217

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 41 lô đất thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.

2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

3. Giá khởi điểm: 29.599.200.000 đồng

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 20/06/2023.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nam (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 05/06/2023 đến 17h00 ngày 16/06/2023.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/06/2023 đến 17h00 ngày 22/06/2023.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 23/06/2023 đến 11h00 ngày 23/06/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

6. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 13h30 ngày 23/06/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: 29/11/2022 - Lượt xem: 615

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô đất. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền bán hồ sơ theo quy định.
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

     - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

  + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (Địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 14/12/2022.

  + Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 14/12/2022.

  + Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 09/12/2022.

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/12/2022 đến 17h00 ngày 16/12/2022.

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ, số tài khoản: 57010004336146 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Ngãi – Phòng giao dịch Đức Phổ.

 5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Vào lúc 08h30 ngày 17/12/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất thuộc Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: 22/11/2022 - Lượt xem: 464

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất thuộc Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Tại Khu dân cư Cà Tu, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất đối với tài sản từ dưới 500.000.000 đồng, 500.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô đất đối với tài sản trên 500.000.000 đồng . Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 02/12/2022 tại 02 nơi:

  + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (số 320 đường 17/3, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà).

  + Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi).

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2022 đến 17h00 ngày 02/12/2022.

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi, số tài khoản: 044001138343 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank – Chi nhánh Quảng Ngãi

  5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Từ 09h00 ngày 05/12/2022 tại Nhà văn hóa TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô tại thửa đất số 1564, 1565, 1566, tờ bản đồ số 12, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Cập nhật ngày: 17/10/2022 - Lượt xem: 494

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô tại thửa đất số 1564, 1565, 1566, tờ bản đồ số 12, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 3. Giá khởi điểm: từ 3.072.570.000 đồng đến 3.164.070.000 đồng
 4. Bước giá 50.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất là mức chênh lệch so với giá khởi điểm khi khách hàng tiến hành trả giá.
 5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:Vào lúc 13h30 ngày 28/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam)

thông báo đấu giá Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải,

Cập nhật ngày: 21/09/2022 - Lượt xem: 356

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải, có địa chỉ tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), theo Lệnh kê biên tài sản số 04/C46 (P10) ngày 28/9/2011 của CQCSĐT Bộ Công an của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 367/CTTĐG-VFC ngày 19/07/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Quảng Nam)

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 46.541.000.000 đồng. (Bốn mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng.)

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)).

 1. Tiền đặt trước9.300.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:Vào lúc 09h00 ngày 13/10/2022 tại Hội trường Cục THADS tỉnh Quảng Nam (khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Quyền sử dụng đất ở của 15 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại sân vận động cũ Bình An

Cập nhật ngày: 19/08/2022 - Lượt xem: 622

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 15 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại sân vận động cũ Bình An (Phần còn lại) thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại sân vận động cũ Bình An (Phần còn lại) thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 13h30 ngày 12/09/2022 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình An (Địa chỉ: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất của 24 lô đất tại: Lô cây khế khu 1 (khu Nghĩa Trung), Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

Cập nhật ngày: 10/08/2022 - Lượt xem: 668

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 24 lô đất thuộc dự án khai thác đất ở đô thị tại: Lô cây khế khu 1 (khu Nghĩa Trung), Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam do Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu Nghĩa Trung, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất
 4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:Vào lúc 13h30 ngày 09/09/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa (Địa chỉ: 50 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Nghĩa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam)

Tài sản kê biên thi hành án là Toàn bộ tài sản trên nằm trên diện tích đất 3694,6m2 thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8; Địa chỉ: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: 29/07/2022 - Lượt xem: 380

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Toàn bộ tài sản trên nằm trên diện tích đất 3694,6m2 thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8; Địa chỉ: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2042. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi (không bán đấu giá quyền sử dụng đất). Tài sản gồm:
 2. Nhà hàng 01 tầng (Khối nhà A: 03 nhà):

Nhà cấp IV, 01 tầng có diện tích xây dựng: 407,2m2:

Tổng diện tích sàn: 135,73m2/1 nhà. Tổng 3 nhà: 407,2m2. Kết cấu: Móng, cột bê tông cốt thép, kết hợp với vì kèo, xà gồ, cầu phong litô bằng thép, mái lợp ngói.

 1. Nhà nghỉ (Khối nhà B):

Nhà cấp III, có 02 tầng; Diện tích xây dựng: 405,3 m2.Tổng diện tích sàn: 810,6 m2.

Tổng chiều cao công trình là: + 9,6m. Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói.

 1. Nhà bảo vệ (Khối nhà C):

Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích xây dựng: 19,1 m2.

Tổng diện tích sàn: 19,1 m2. Tổng chiều cao công trình là: + 4,3m.

Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép, mái bê tông.

 1. Nhà hàng 2 tầng (Khối nhà D):

Công trình cấp III; Diện tích xây dựng: 217,2 m2.

Tổng diện tích sàn: 434,4 m2. Tổng chiều cao công trình là: + 9,6m.

Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, vì kèo, xà gồ, cầu phong litô bằng gỗ.

 1. Nhà vệ sinh (Khối nhà E):

Công trình cấp IV; Diện tích xây dựng: 85,7 m2

Tổng diện tích sàn: 85,7 m2. Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép, mái bê tông.

* Phần phát sinh ngoài giấy phép xây dựng (chưa đăng ký sở hữu):

 1. Nhà giặt là + bể nước (Khối nhà F):

Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích xây dựng: 22,55 m2. Tổng diện tích sàn: 22,55 m2.

 1. Nhà bếp + kho (Khối nhà I):

Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích xây dựng: 26,58 m2. Tổng diện tích sàn: 26,58 m2.

 1. Nhà kho khu nhà nghỉ (Khối nhà H):

Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích xây dựng: 7,0 m2

Tổng diện tích sàn: 7,0 m2. Kết cấu: Tường xây bao che, xà gồ, litô gỗ, mái lợp tole.

 1. Nhà xe tạm (Khối G):

Diện tích: 35,7 m2. Kết cấu: trụ, xà gồ gỗ, mái lợp tole.

 1. Mái tole nối hành lang (Khối K):

Diện tích mái 01: 38,13 m2; Diện tích mái 02: 57,7 m2; Diện tích mái 03: 48,3 m2

Kết cấu: Mái lợp tole, khung, xà gồ thép.

 1. Khu tường bao sảnh tắm chung (Khối L):

Tổng chiều dài tường: 14,16m; Chiều cao tường: 2,4m;

Tường xây dày 200, ốp đá trang trí.

 1. Tường rào:

Tường xây dày 200, bổ trụ bê tông, cao 2,4m dài 99,15m; Tường xây bằng bồn hoa kích thước 0,5 x 1,75 x 0,62m, mặt ốp đá granite, tổng chiều dài 127,81m.

 1. Cổng ngõ:

Cổng chính: Trụ bê tông cốt thép, vì kèo, xà gồ gỗ, mái lợp ngói, chiều dài 9,26m

Cổng phụ: Trụ bê tông cốt thép, vì kèo, xà gồ gỗ, mái lợp ngói, chiều dài 5,4m.

 1. Sân vườn (Khối M):

Nền lát đá chống trợt. Tổng diện tích là 2154,73 m2.

 1. Giá trị lợi thế quyền thuê đất doanh nghiệp.

 (Thông tin chi tiết của tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 22/4/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi).

 1. Giá khởi điểm của tài sản: 30.479.609.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm lẻ chín nghìn đồng).

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 140/2022/CTTĐG-MKT ngày 05/7/2022 của Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Kiểm toán MKT).

Lưu ý- Người tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

          + Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

          +  Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

          + Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

- Quyền lợi của người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá được bảo đảm theo quy định pháp luật.

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Cổ lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Tiền đặt trước6.090.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng)/ 1 hồ sơ.

Tài sản kê biên thi hành án là Nhà xưởng, vật kiến trúc, cây cối gắn liền trên đất; thiết bị, máy móc; các loại xe cơ giới, chuyên dụng đã qua sử dụng tại Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Cập nhật ngày: 29/07/2022 - Lượt xem: 373

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Nhà xưởng, vật kiến trúc, cây cối gắn liền trên đất; thiết bị, máy móc; các loại xe cơ giới, chuyên dụng đã qua sử dụng tại Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn của Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Nam Châu.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Nghi Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.987.351.604 đồng. (Hai mươi hai tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm lẻ bốn đồng)

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 1.140.000.000 đồng (Một tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 03a, tờ bản đồ số 06, có diện tích 203,5m2. Địa chỉ thửa đất tại Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (Nay là số 30 đường Võ Chí Công)

Cập nhật ngày: 29/07/2022 - Lượt xem: 241

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 03a, tờ bản đồ số 06, có diện tích 203,5m2 mục đích sử dụng; sử dụng riêng, đất ở tại đô thị và tài sản gắn liền trên đất là 01 ngôi nhà cấp 4, xây kiên cố tổng diện tích xây dựng là 85,74m2, diện tích sàn là 112,39m2, số tầng: 02 tầng (01 trệt, 01 lửng), địa chỉ thửa đất tại Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (Nay là số 30 đường Võ Chí Công, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) thuộc quyền sở hữu của Hộ gia đình ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Thị Tiên theo GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CQ 466221, số vào sổ cấp GCN: CH 00041 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 05/11/2019.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 171/CTTĐG-VFC ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Quảng Nam).

 1. Nơi có tài sản đấu giá: tại Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (Nay là số 30 đường Võ Chí Công, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.687.843.530  đồng (Một tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm ba mươi đồng).

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 337.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi bảy triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

Thông báo đấu giá tài sản kê biên thi hành án

Cập nhật ngày: 21/07/2022 - Lượt xem: 290

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 39, tờ bản đồ số: 46 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX735042 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/9/2020 có địa chỉ tại khối phố 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Diện tích 577,4 m2 (đất ở tại đô thị (ODT) 180 m2, đất trồng cây lâu năm 397,4 m2).

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 342/CTTĐG-VFC ngày 12/07/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Quảng Nam).

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Khối phố 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.578.879.000 đồng. (Ba tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

 (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

Tài sản kê biên thi hành án là 01 Tàu cá vỏ thép ký hiệu thiết kế LR2, loại tàu đánh cá, ký hiệu DM470DK, số máy 150056AB, 150056AA công suất 471, nơi chế tạo Việt Nam, theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số QNa-93089-TS do Cục Thủy sản Quảng Nam cấp ngày

Cập nhật ngày: 20/06/2022 - Lượt xem: 307

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là 01 Tàu cá vỏ thép ký hiệu thiết kế LR2, loại tàu đánh cá, ký hiệu DM470DK, số máy 150056AB, 150056AA công suất 471, nơi chế tạo Việt Nam, theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số QNa-93089-TS do Cục Thủy sản Quảng Nam cấp ngày 22/7/2016. Đặc điểm kỹ thuật: chiều dài 25m, chiều rộng 7,5m; chiều cao mạn khô 3m; mạn chìm 0,375m; vật liệu vỏ thép; tổng dung tích 118,13; sức chở tối đa 75,67 tấn; tốc độ tự do 11,7 hải lý và các tài sản khác kèm theo: hệ thống động cơ, máy chính, hệ thống máy phát điện, ngư lưới cụ, nghi khí hàng hải, nội thất, các hệ thống phụ trợ khác như đường ống dẫn, chữa cháy, vận chuyển nước...của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Khối phố Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An.
 3. Giá khởi điểm: 1.321.286.332 đồng (Một tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn, ba trăm ba mươi hai đồng)

  (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 4. Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu chẵn)/1 hồ sơ. 

Thông báo đấu giá tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: 20/06/2022 - Lượt xem: 317

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Toàn bộ tài sản trên nằm trên diện tích 1000m2, thửa đất số 177, tờ bản đồ số 6, tọa lạc phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/01/2045. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi (không bán đấu giá quyền sử dụng đất). Tài sản gồm:

Nhà hàng chính và khu phục vụ và bếp: diện tích xây dựng: 310,2m2. Có kết cấu: Móng xây đá chẻ, nền lát gạch men (30x30), tường xây gạch 20cm, quét vôi; Vì kèo, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông, trần đóng la phông nhựa; sê nô: Bê tông cốt thép; Hệ thống cửa đi: Nhôm kính 05, kính 02 cái; hệ thống cửa sổ: Nhôm kính 02, kính 06 cái; khu phục vụ nhà bếp: cửa đi nhôm kính 02 cánh và 01 cánh, tường áp gạch men cao 2m. Năm xây dựng: 2005.

Nhà tập thể (nay là nhà sản xuất nước tinh khiết): diện tích xây dựng: 71,28m2. Có kết cấu: Móng xây đá chẻ, nền lát gạch cramic (30x30), tường xây gạch 10cm, quét vôi, vì kèo, xà gồ thép, mái lợp tôn Fibro xi măng, trần đóng la phông nhựa, sê nô: bê tông cốt thép, hệ thống cửa đi: sắt kính 01 cánh, hệ thông cửa sổ: sắt kính 02 cánh. Năm xây dựng: 2005.

Mái che nâng cấp 1: Diện tích xây dựng: 300m2, kết cấu: Mái nhà trưng bày: diện tích (12x25)m, mái lợp tôn, cột kèo xà gồ thép đôi (20x5)x2cm, cửa cuốn 05 cái kích thước: 5x4,8m.

Mái che nâng cấp 2: Diện tích xây dựng: 86,84m2, có kết cấu: mái bên hông nhà trưng bày diện tích (5,2x16,7)m, mái lợp tôn, xà gồ U (10x5x5)cm, cột kèo, xà gồ thép đôi (15x5)x2cm.

Mái che nâng cấp 3: diện tích xây dựng: 90m2, kết cấu chính: mái lợp tôn song vuông, vì kèo sắt thép.

Nhà vệ sinh ngoài trời: diện tích xây dựng: 7,8m2, có kết cấu: có 04 phòng đều có kết cấu như nhau: móng đá chẻ, nền lát gạch men (20x20)cm; tường xây gạch 10cm, quét vôi, áp gạch men cao 1,6m, xà gồ thép; mái lợp tôn Fibro xi măng; hệ thống cửa đi nhựa 01 cánh. Năm xây dựng 2005.

Tường rào:

- Xây gạch trụ bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2; tường xây gạch 20cm, có chông sắt, diện tích 40m, xây dựng năm 2005.

- Trụ bê tông cốt thép + lưới B40: Bên dưới xây gạch ống dày 150VMX M50, bên trên trụ bê tông cốt thép + lưới B40 cao 1,5m, diện tích 75m.

Kè đá kích thước 115m, kết cấu chính: tường chắn đất xây bằng đá hộc VMX mác 75, kè chắn đất xây bằng đá hộc VMX mác 75; đất tôn nền bên trong từng lớp dày (20-30)cm, đầm kỹ. Năm xây dựng 2005.

Sân nội bộ: diện tích 460,68m2, kết cấu chính: sân bê tông xi măng. Năm xây dựng 2005. Theo hợp đồng thế chấp số 253/HĐTC.QNg ngày 04/4/2008, Hợp đồng thế chấp sửa đổi, bổ sung số 0253-03/HĐSĐ ngày 28/11/2012. Tài sản trên chưa đăng ký quyền sở hữu.

 (Thông tin chi tiết của tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 01/6/2021).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Nhà hàng Cầu kênh).

3Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 868.832.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn đồng)

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 21260/CNQN.VIETTIN JSC ngày 28/7/2021 của Chin nhánh Quảng Ngãi - Công ty cổ phần Thẩm định giá Việt Tín)

Lưu ý- Người tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

          + Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

          +  Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

          + Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

- Quyền lợi của người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 47, tờ bản đồ số: 05, diện tích đo đạc thực tế: 261,5 m2, loại đất ODT+CLN (trong đó đất ODT: 200 m2) có địa chỉ tại Khu Hòa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quản

Cập nhật ngày: 20/06/2022 - Lượt xem: 262

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 47, tờ bản đồ số: 05, diện tích đo đạc thực tế: 261,5 m2, loại đất ODT+CLN (trong đó đất ODT: 200 m2) có địa chỉ tại Khu Hòa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 242/CTTĐG-VFC ngày 06/6/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Quảng Nam).

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Khu Hòa Đông, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá692.143.000 đồng. (Bốn tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu một trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

 (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có))