Đăng ký hoạt động

THÔNG TIN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM

Cập nhật ngày: 08/06/2018 - Lượt xem: 755

  Địa chỉ: Tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

  Mã số thuế: 4001138343 (12/02/2018)

  Người ĐDPL: Lê Hữu Ngọc

  Ngày hoạt động: 12/02/2018

  Giấy phép kinh doanh: Số 90/TP-ĐKH ( cấp lại lần 2 Số 411/TP-ĐKHĐ ngày 04/05/2019 )

  Lĩnh vực: Đấu giá

 Vốn điều lệ: 10.000.000.000 ( Mười tỷ đồng)

  Website: http://daugiataichinhqnam.com.vn