Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất của 24 lô đất tại: Lô cây khế khu 1 (khu Nghĩa Trung), Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

Cập nhật ngày: (10/08/2022) - Lượt xem: 382

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 24 lô đất thuộc dự án khai thác đất ở đô thị tại: Lô cây khế khu 1 (khu Nghĩa Trung), Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam do Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu Nghĩa Trung, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.
 3. Ký hiệu, diện tích (m2/lô), hệ số, đơn giá (đồng/lô), mặt cắt đường, giá khởi điểm(đồng/lô), bước giá(đồng/lô), tiền đặt trước(đồng/lô) của các lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Mặt cắt đường

Hệ số ngã ba

Giá khởi điểm từng lô (đồng/lô)

Tiền đặt trước

1

Lô 1

153,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,1

376.992.000

60.000.000

2

Lô 2

134,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

300.160.000

60.000.000

3

Lô 3

145,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

324.800.000

60.000.000

4

Lô 4

164,8

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

369.152.000

60.000.000

5

Lô 5

160,7

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

359.968.000

60.000.000

6

Lô 6

152,5

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

341.600.000

60.000.000

7

Lô 7

148,6

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

332.864.000

60.000.000

8

Lô 8

183,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

409.920.000

81.000.000

9

Lô 9

136,9

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

306.656.000

60.000.000

10

Lô 10

143,6

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

321.664.000

60.000.000

11

Lô 11

150,6

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

337.344.000

60.000.000

12

Lô 12

159,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

356.160.000

60.000.000

13

Lô 13

156,5

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

350.560.000

60.000.000

14

Lô 14

164,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

367.360.000

60.000.000

15

Lô 15

197,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

441.280.000

81.000.000

16

Lô 16

168,7

2.240.000

1m-3m-1m

1,1

415.676.800

81.000.000

17

Lô 17

149,7

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

335.328.000

60.000.000

18

Lô 18

149,5

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

334.880.000

60.000.000

19

Lô 19

149,4

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

334.656.000

60.000.000

20

Lô 20

149,3

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

334.432.000

60.000.000

21

Lô 21

183,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

409.920.000

81.000.000

22

Lô 22

137,3

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

307.552.000

60.000.000

23

Lô 23

122,3

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

273.952.000

53.000.000

24

Lô 24

119,0

2.240.000

1m-3m-1m

1,0

266.560.000

53.000.000

Tổng cộng

3.677,40

     

8.309.436.800

1.510.000.000

 

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá.

- Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa (Địa chỉ: 50 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Nghĩa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.
 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 06/09/2022 tại 02 nơi:

+ Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa (Địa chỉ: 50 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Nghĩa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/09/2022 đến 17h00 ngày 08/09/2022.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 09/09/2022 đến 11h00 ngày 09/09/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa (Địa chỉ: 50 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Nghĩa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.
 2. Phương thức trả giá: Trả giá lên.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:Vào lúc 13h30 ngày 09/09/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa (Địa chỉ: 50 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Nghĩa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Các bài viết liên quan: