thông báo đấu giá Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải,

Cập nhật ngày: (21/09/2022) - Lượt xem: 505

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Căn biệt thự H2 và các trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Căn biệt thự thuộc Khu resort The Nam Hải, có địa chỉ tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), theo Lệnh kê biên tài sản số 04/C46 (P10) ngày 28/9/2011 của CQCSĐT Bộ Công an của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá tài sản số 367/CTTĐG-VFC ngày 19/07/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Quảng Nam)

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 2.  Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 46.541.000.000 đồng. (Bốn mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng.)

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 9.300.000.000 đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2.  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty từ 08h00 ngày 06/10/2022 đến 17h00 ngày 07/10/2022.

 - Địa điểm: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 10/10/2022.

- Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại 02 nơi:

+ Tại trụ sở làm việc của Cục THADS tỉnh Quảng Nam (khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/10/2022 đến 17h00 ngày 12/10/2022.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, sốTK: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng liên tục (không hạn chế số vòng).
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:Vào lúc 09h00 ngày 13/10/2022 tại Hội trường Cục THADS tỉnh Quảng Nam (khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Lưu ý:

Khách hàng trúng đấu giá tài sản phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hợp đồng mua bán căn biệt thự lập ngày 01/4/2009 (gồm 01 phụ lục đính kèm), (trừ các điều khoản không còn phù hợp với các điều kiện về quyền và nghĩa vụ của người mua tài sản trúng đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền địa phương xác định). Hợp đồng quản lý và bảo trì lập ngày 01/4/2009 ( gồm 04 phụ lục đính kèm) đối với căn biệt thự H2 được ký kết giữa Công ty TNHH Indochina Resort ( Hội An) với bà Nguyễn Thị Lang. Theo Công văn số 2976/TCTHADS-NV2 của Tổng cục thi hành án dân sự ngày 14/7/2022 về việc xử lý tài sản thi hành án vụ Huỳnh Thị Huyền Như ( Quảng Nam) và Công văn số 5118/UBND-NCKS ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều kiện về quyền và nghĩa vụ của người mua trúng đấu giá tài sản là căn Biệt thự The Nam Hải(H2).

Khách hàng trúng đấu giá không được ký Hợp đồng thuê đất riêng lẻ đối với diện tích của căn biệt thự H2 và không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất. Khách hàng trúng đấu giá chỉ được khai thác, sử dụng căn biệt thự H2 trên diện tích đất hết thời gian thuê của toàn bộ dự án The Nam Hải là tháng 9 năm 2052. Theo Công văn số 2976/TCTHADS-NV2 của Tổng cục thi hành án dân sự ngày 14/7/2022 về việc xử lý tài sản thi hành án vụ Huỳnh Thị Huyền Như (Quảng Nam) và Công văn số 5118/UBND-NCKS ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều kiện về quyền và nghĩa vụ của người mua trúng đấu giá tài sản là căn Biệt thự The Nam Hải(H2).

 

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đ/c: khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Các bài viết liên quan: