02 Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai

Cập nhật ngày: (04/08/2023) - Lượt xem: 340

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: 02 Tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai, cụ thể:

Tài sản thứ nhất:

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của thửa đất số: 360/1a, tờ bản đồ số: 2; có diện tích 222 m2 đất ở nông thôn (ONT); địa chỉ tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI593009, số vào sổ cấp GCN: CH00567 do UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 07/11/2012.

Giá khởi điểm: 2.490.513.890 đồng (Bằng chữ : Hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, năm trăm mười ba nghìn, tám trăm chín mươi đồng).

Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số: 360/1; tờ bản đồ số: 2; có diện tích 291 m2 đất ở nông thôn (ONT); địa chỉ tại thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP460059, số vào sổ cấp GCN: CH00106 do UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 02/08/2013. Tài sản gắn liền với đất gồm: ngôi nhà cấp 3, 2 tầng, diện tích xây dựng: 198 m2, diện tích sàn: 396 m2, kết cấu: nhà có khung chịu lực bằng bê tông, có tường gạch.

Giá khởi điểm: 5.209.486.110 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, một trăm mười đồng).

* Đặc điểm chung của tài sản trên: là nhà nghỉ đang kinh doanh với 12 phòng.

Hai tài sản này được bán gộp một lần, không bán tách rời riêng lẻ.

 1. Nơi có tài sản đấu giá: thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 2. Tổng giá khởi điểm của hai tài sản đấu giá: 7.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng).

F(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 1.540.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng /một hồ sơ tham gia đấu giá).
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Năm trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 4. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai (102 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.
 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 18/08/2023.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 16/08/2023 đến 16h30 ngày 18/08/2023.

  - Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thước trả giá lên có cộng bước giá ngay lần trả giá đầu tiên.

 

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt trước đúng quy định, khách hàng sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam cấp cho tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 21/08/2023 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Điện thoại: 0235.6338777Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai (102 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); Điện thoại: 02693 823571.

 

Các bài viết liên quan: