Cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với 07 lô đất để thực hiện dự án khai thác, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Thời hạn thuê đất: 20 năm

Cập nhật ngày: (24/08/2023) - Lượt xem: 275

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

         Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 512/HĐDV- ĐGTS ngày 20/06/2023 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn với Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam;

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo :

 1. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với 07 lô đất để thực hiện dự án khai thác, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Thời hạn thuê đất: 20 năm.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 3. Số thứ tự, lô số, diện tích, giá khởi điểm (đồng), tiền đặt trước (đồng/lô) của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

STT

Tên lô đất

Đường giao thông (m)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Diện tích lô đất (m2)

Thành tiền giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô I

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,53

1.834.296.804

 

366.859.361

 

2

Lô II

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,81

1.834.656.336

 

366.931.267

 

3

Lô III

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,73

1.834.553.613

 

366.910.723

 

4

Lô IV

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,48

1.834.232.602

 

366.846.520

 

5

Lô V

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,72

1.834.540.772

 

366.908.154

 

6

Lô VI

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,58

1.834.361.006

366.872.201

7

Lô VII

Đường bê tông 5,5m

1.284.045

1.428,78

1.834.617.815

 

366.923.563

 

Tổng cộng

 

10.000,63

12.841.258.000

2.568.251.790

Tổng giá trị khởi điểm 07 lô đất là:  12.841.258.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn)

- Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn (ĐC: Số 103 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 06/09-08/9), khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn để sắp xếp thời gian cụ thể.
 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

+ Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/09/2023.

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/09/2023.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/09/2023 đến 17h00 ngày 13/09/2023.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 07h30 ngày 14/09/2023 đến 09h30 ngày 14/09/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

Mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá/01 lô đất đăng ký.

 1. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.
 2. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 14/09/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Điện (Địa chỉ: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

Các bài viết liên quan: