Quyền sử dụng đất của 04 lô đất còn lại thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

Cập nhật ngày: (20/09/2023) - Lượt xem: 325

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 04 lô đất còn lại thuộc dự án: Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 3. Số thứ tự, lô số, diện tích, đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm (đồng), tiền đặt trước (đồng/lô) của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Hạ tầng

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

01

01

112,2

Tiếp giáp đường QH 13,5m (hiện trạng đường cấp phối đá dăm 13,5m)

12.900.000

1.447.380.000

289.476.000

02

03

114,0

12.900.000

1.470.600.000

294.120.000

03

04

113,0

12.900.000

1.457.700.000

291.540.000

04

05

122,0

12.900.000

1.573.800.000

314.760.000

Tổng cộng

461,2

 

 

5.949.480.000

1.189.896.000

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá.

* Ghi chú:

- Đối với đất ở các lô đất có hai mặt tiền tại ngã ba áp dụng hệ số 1,1; tại ngã tư trở lên áp dụng hệ số 1,2 với giá đất của đường có giá cao hơn.

- Vị trí lô đất theo sơ đồ phân lô kèm Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UNBD thành phố Tam Kỳ.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất. (Năm trăm ngàn đồng chẵn/ một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản phải liên hệ trong vòng 02 ngày 03/10/2023 và 04/10/2023 (trong giờ hành chính), nếu ngoài khung giờ đó khách hàng có nhu cầu thì liên lạc trước với Công ty hoặc Trung Tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ để sắp xếp.
 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

        - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.

          + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 25/09/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.

        - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 (Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4224422497979 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

         - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một lần.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/10/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Điện thoại: 0235. 3812648

Các bài viết liên quan: