Quyền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ

Cập nhật ngày: (12/03/2024) - Lượt xem: 464

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 4

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thực hiện.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 3. Số thứ tự, lô số, diện tích, đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm (đồng), tiền đặt trước (đồng/lô) của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Khu

Số hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Mặt cắt đường

Đơn giá (đồng/m2)

Hệ số vị trí

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

A7

19

200,00

17,5 (5-7,5-5)

13.920.000

1,0

2.784.000.000

556.800.000

2

A9

28

131,35

13,5 (4-5,5-4)

12.940.000

1,0

1.699.669.000

339.933.800

3

A9

30

132,25

13,5 (4-5,5-4)

12.940.000

1,0

1.711.315.000

342.263.000

4

A9

33

133,60

13,5 (4-5,5-4)

12.940.000

1,0

1.728.784.000

345.756.800

5

A9

35

134,50

13,5 (4-5,5-4)

12.940.000

1,0

1.740.430.000

348.086.000

6

A9

40

137,60

13,5 (4-5,5-4)

12.940.000

1,0

1.780.544.000

356.108.800

7

A9

41

137,20

13,5 (4-5,5-4)

12.940.000

1,0

1.775.368.000

355.073.600

Tổng Cộng

1.006,50

 

 

 

13.220.110.000

2.644.022.000

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá.

* Ghi chú:

- Đối với đất ở các lô đất có hai mặt tiền tại ngã ba áp dụng hệ số 1,1; tại ngã tư trở lên áp dụng hệ số 1,2 với giá đất của đường có giá cao hơn.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất. (Năm trăm ngàn đồng chẵn/một hồ sơ/một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản phải liên hệ trong vòng 02 ngày 20/3/2024 và 22/3/2024 (trong giờ hành chính), nếu ngoài khung giờ đó khách hàng có nhu cầu thì liên lạc trước với Công ty hoặc Trung Tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ để sắp xếp.

        - Địa điểm xem tài sản: xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 1. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

      - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có hộ khẩu rõ ràng, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có năng lực hành vi nhân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Bên cạnh đó đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 - Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

      - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Quy chế đấu giá. Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do công ty phát hành (có đóng dấu treo của công ty, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho công ty, gồm:

         + Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

         + Bản sao có chứng thực Căn cước Công dân, Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký);

         +Văn bản ủy quyền theo quy định (nếu có).

 1. Thời gian, địa điểm đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước:

     - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 02/4/2024.

          + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 13/3/2023 đến 17h00 ngày 02/4/2024. 

      - Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/4/2024 đến 17h00 ngày 04/4/2024.

      - Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 05/4/2024 đến 10h00 ngày 05/4/2024 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).

      - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4224422497979 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân của Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h30 ngày 05/4/2024 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Điện thoại: 0235 3812648.

                                                                      

 

Các bài viết liên quan: