Quyền sử dụng đất ở của 35 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2)

Cập nhật ngày: (01/04/2024) - Lượt xem: 500

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 35 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2).
 3. Tên lô đất, diện tích sau khi đề nghị điều chỉnh theo từng lô (m2/lô), đơn giá (đồng/lô), hệ số, giá khởi điểm(đồng/lô), tiền đặt trước(đồng/lô) của các lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Lô số

Diện tích sau khi đề nghị điều chỉnh theo từng lô (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Hệ số ngã ba

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

1

Lô A13

124,5

6.100.000

1

759.450.000

151.890.000

2

Lô A14

123,6

6.600.000

1

815.760.000

163.152.000

3

Lô A15

122,4

6.600.000

1

807.840.000

161.568.000

4

Lô A16

121,5

6.600.000

1

801.900.000

160.380.000

5

Lô A17

146,0

6.600.000

1,1

1.059.960.000

211.992.000

6

Lô A18

143,3

6.300.000

1,1

993.069.000

198.613.800

7

Lô A19

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

8

Lô A20

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

9

Lô A21

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

10

Lô A22

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

11

Lô A23

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

12

Lô A24

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

13

Lô A25

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

14

Lô A26

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

15

Lô A27

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

16

Lô A28

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

17

Lô A29

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

18

Lô A30

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

19

Lô A31

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

20

Lô A32

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

21

Lô A33

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

22

Lô A34

117,7

6.300.000

1,1

815.661.000

163.132.200

23

Lô B1

161,0

6.300.000

1,1

1.115.730.000

223.146.000

24

Lô B2

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

25

Lô B3

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

26

Lô B4

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

27

Lô B5

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

28

Lô B6

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

29

Lô B7

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

30

Lô B8

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

31

Lô B9

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

32

Lô B10

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

33

Lô B11

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

34

Lô B12

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

35

Lô B13

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

Tổng

3.849,70

 

 

27.581.370.000

5.516.274.000

- Tổng giá khởi điểm của 35 lô đất là: 27.581.370.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

- Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản phải liên hệ trong vòng 03 ngày 10/4/2024 và 12/4/2024 (trong giờ hành chính), nếu ngoài khung giờ đó khách hàng có nhu cầu thì liên lạc trước với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình để sắp xếp.
 5. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có hộ khẩu rõ ràng, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có năng lực hành vi nhân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Bên cạnh đó đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 - Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Quy chế đấu giá. Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do công ty phát hành (có đóng dấu treo của công ty, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho công ty, gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Bản sao có chứng thực Căn cước Công dân, Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký);

+Văn bản ủy quyền theo quy định (nếu có).

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 23/04/2024.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Trung (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 01/04/2024 đến 17h00 ngày 19/04/2024.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 23/04/2024 đến 17h00 ngày 25/04/2024.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 26/04/2024 đến 09h30 ngày 26/04/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam và số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 26/04/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

 

           

Các bài viết liên quan: