Quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất còn lại thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình

Cập nhật ngày: (25/04/2024) - Lượt xem: 249

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 27 lô đất còn lại thuộc dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.
 3. Số thứ tự, lô số, diện tích, đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm (đồng), tiền đặt trước (đồng/lô) của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Lô số

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

1

Lô 08

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

2

Lô 11

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

3

Lô 12

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

4

Lô 13

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

5

Lô 14

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

6

Lô 17

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

7

Lô 18

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

8

Lô 19

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

9

Lô 20

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

10

Lô 21

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

11

Lô 22

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

12

Lô 23

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

13

Lô 24

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

14

Lô 25

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

15

Lô 26

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

16

Lô 27

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

17

Lô 28

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

18

Lô 29

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

19

Lô 30

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

20

Lô 31

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

21

Lô 32

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

22

Lô 33

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

23

Lô 34

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

24

Lô 35

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

25

Lô 36

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

26

Lô 37

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

27

Lô 38

168

4.300.000

722.400.000

144.480.000

Tổng

4.536,0

 

19.504.800.000

3.900.960.000

- Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản phải liên hệ trong vòng 03 ngày 24/4/2024 và 26/4/2024 (trong giờ hành chính), nếu ngoài khung giờ đó khách hàng có nhu cầu thì liên lạc trước với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình để sắp xếp.
 5. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có hộ khẩu rõ ràng, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có năng lực hành vi nhân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Bên cạnh đó đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 - Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Quy chế đấu giá. Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do công ty phát hành (có đóng dấu treo của công ty, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho công ty, gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Bản sao có chứng thực Căn cước Công dân, Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký);

+Văn bản ủy quyền theo quy định (nếu có).

 1. Thời gian, địa điểm đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 14/05/2024.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Nam (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 22/04/2024 đến 17h00 ngày 13/05/2024.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 14/05/2024 đến 17h00 ngày 16/05/2024.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 17/05/2024 đến 09h30 ngày 17/05/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam và số tài khoản: 4224422497979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Xuân, Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 17/05/2024 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Nam (Địa chỉ: xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

 

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

 

 

Các bài viết liên quan: