Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cập nhật ngày: (08/05/2024) - Lượt xem: 292

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 3. Vị trí thửa đất, tờ bản đồ, diện tích (m2/lô), đơn giá (đồng/m2); Giá khởi điểm (đồng/lô); Tiền đặt trước của các lô đất đưa ra đấu giá cụ thể như sau:

Số TT

Ký hiệu lô đất

Số thửa đất

Số tờ bản đồ

Diện tích

(m2)

Giá đất trong bản giá đất

(đồng/m2)

 

Hệ số mặt tiền

Hệ số điều chỉnh giá đất

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

 

19

844

9

171

380.000

1,00

9,59

623.158.000

124.631.600

2

23

840

9

150,3

380.000

1,05

9,59

575.109.000

115.021.800

3

25

838

9

168,3

380.000

1,05

9,59

643.985.000

128.797.000

4

26

837

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

5

27

836

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

6

32

1058

9

156

380.000

1,05

9,59

596.920.000

119.384.000

7

33

1059

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

8

34

1060

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

9

35

1061

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

10

37

1063

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

11

39

1065

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

12

40

1066

9

156

380.000

1,05

9,59

596.920.000

119.384.000

13

44

1070

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

14

46

1072

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

15

47

1073

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

16

48

1074

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

17

49

1075

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

18

50

1076

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

19

53

1079

9

163,2

380.000

1,00

9,59

594.733.000

118.946.600

20

56

1081

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

21

62

1087

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

22

63

1088

9

156

380.000

1,00

9,59

568.495.000

113.699.000

Tổng cộng

 

 

3.460,80

 

 

 

12.726.745.000

2.545.349.000

 

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.726.745.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định; Bên mua trúng đấu giá tài sản chịu các phí và lệ phí phát sinh (nếu có).

 1. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả sau so với lần trả trước liền kề hoặc so với giá khởi điểm của tài sản. Mức áp dụng thống nhất cho tất cả các lô: 5.000.000 đồng/lô đất. Bước giá này được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên.
 2. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền bán hồ sơ theo quy định.
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (Địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
 5. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 22/5/2024 đến ngày 24/5/2024.

* Nếu ngoài thời gian thông báo trên khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Công ty hoặc đơn vị có tài sản để sắp xếp thời gian.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

          - Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (Địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 28/5/2024.

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 28/5/2024.

+ Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 27/5/2024.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/5/2024 đến 16h30 ngày 30/5/2024.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi, số tài khoản: 112601486868 tại Ngân hàng Vietinbank - CN Quảng Ngãi.

Nội dung bắt buộc khi nộp tiền đặt trước: Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước các lô đất (Theo bảng thứ tự ở trên).

Ví dụ: “NGUYEN VAN A NOP TIEN DAT TRUOC DAU GIA LO DAT 19, 23, 25….”

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
 2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Bắt đầu lúc 09h00 ngày 31/5/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phổ Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi; Địa chỉ: 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố  Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 0255.383.7789 hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại.

Các bài viết liên quan: