Quyền sử dụng đất ở đối với 05/11 thửa đất tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện thuộc dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Cập nhật ngày: (03/07/2024) - Lượt xem: 160

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 05/11 thửa đất tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện thuộc dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
 3. Số thứ tự, lô số, diện tích, đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm (đồng), tiền đặt trước (đồng/lô) của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

Tổng diện tích: 584,48m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Tổng giá khởi điểm: 4.675.840.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm bày mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

STT

Thửa đất

Tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích

Đơn giá

Hệ số

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

215

37

Đường bê tông rộng 5,5m

134,84

8.000.000

1

1.078.720.000

215.744.000

2

222

37

Đường bê tông rộng 5,5m

89,74

8.000.000

1

717.920.000

143.584.000

3

223

37

Đường bê tông rộng 5,5m

120

8.000.000

1

960.000.000

192.000.000

4

224

37

Đường bê tông rộng 5,5m

120

8.000.000

1

960.000.000

192.000.000

5

225

37

Đường bê tông rộng 5,5m

119,90

8.000.000

1

959.200.000

191.840.000

Tổng cộng

   

584,48

   

4.675.840.000

935.168.000

- Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:Từ trên 500.000.000 đồng 500.000 đồng/ 01 hồ sơ. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (ĐC: Số 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng xem tài sản phải liên hệ trong vòng 03 ngày 15/7/2024 đến 17/7/2024 (trong giờ hành chính), nếu ngoài khung giờ đó khách hàng có nhu cầu thì liên lạc trước với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn để sắp xếp.
 5. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có hộ khẩu rõ ràng, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có năng lực hành vi nhân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Bên cạnh đó đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 - Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Quy chế đấu giá. Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do công ty phát hành (có đóng dấu treo của công ty, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho công ty, gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Bản sao có chứng thực Căn cước Công dân, Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký);

+ Văn bản ủy quyền theo quy định (nếu có).

 1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 03 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 30/7/2024.

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 30/7/2024.

          + Trụ sở UBND phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 30/7/2024.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/7/2024 đến 17h00 ngày 01/8/2024.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 02/8/2024 đến 09h30 ngày 02/8/2024 tại Trụ sở UBND phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 02/8/2024 tại Trụ sở UBND phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 22 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

Các bài viết liên quan: