Thông báo đấu giá Quyền thuê Trung tâm OCOP huyện Tiên Phước

Cập nhật ngày: (02/10/2019) - Lượt xem: 689
 1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê mặt bằng Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa điểm: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian cho thuê: 05 năm.

  - Hình thức nộp tiền: Nộp tiền thuê tài sản hằng năm trả 01 lần.

(Năm thứ nhất: trong vòng 5 ngày,sau khi ký kết hợp đồng thuê mặt bằng. Từ năm thứ hai trở đi thời gian nộp tiền thuê từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 01 hằng năm)

Đặc điểm tài sản đấu giá:

Cải tạo phòng LĐ-TBXH (cũ) thành Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP huyện Tiên Phước, có tổng diện tích mặt bằng 635 m2.

* Tầng 1:  Diện tích phòng trưng bày và bán sản phẩm OCOP có diện tích 84,5m2, hành lang hiên mỗi bên rộng 1,4m. Trong phòng, thiết kế bố trí các kệ trưng bày sản phẩm bằng gỗ thông sấy, xung quanh bố trí các cửa bằng tấm Mica. Phía sau,  còn lại 01 phòng (rộng 3m - dài 9.6m) có  diện tích 28,8m2 bố trí phòng kho. Phòng này chỉ trưng bày và bản sản phẩm.

  + Khu hành lang: dự kiến cải tạo bán cà phê, điểm tâm sáng (rộng 5,5m - dài 8m, có diện tích 44m2).

* Tầng 2:  Hội trường dùng cho tiếp các đoàn thăm quan, tiếp khách của huyện , Phía sau phòng Hội trường còn lại 01 phòng (rộng 3m - dài 6,5m) có diện tích 19,5m2 bố trí phòng kho chứa sản phẩm. Phía trước phòng Hội trường còn lại 01 phòng (rộng 4m - dài 6,5m) diện tích 26m2 bố trí phòng khách.

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/ tháng

(Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế, lệ phí công chứng hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá - nếu có)

 1. Nơi có tài sản đấu giá:Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
 2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng).
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ.
 4. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).
 5. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Phước (Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)
 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.
 7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 16/10/2019 tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

+ Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Phước (Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 16/10/2019 đến 10h00 ngày 17/10/2019 tại Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Phước (Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.
 2. Phương thức trả giá: Trả giá lên.
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/10/2019 tại Hội trường: Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Phước (Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.

Các bài viết liên quan: