Thông báo đấu giá Biến áp

Cập nhật ngày: (21/10/2019) - Lượt xem: 684
 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Tài sản kê biên thi hành án là giá trị các tài sản đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Nhất Hiệp Đức, bao gồm:

- Tài sản 01: 01 Máy biến áp 3 pha hiệu Havec - 560 kvA/0,4 KV số máy 16019 có 01 bộ APT 800A nhãn hiệu Melasol. Giá khởi điểm: 58.320.000 (Năm mươi tám triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng y./.)

- Tài sản 02: 02 bồn dầu, chất liệu bằng kim loại, Đường kính 2,4m; Dài 5,3m và 2,5m; dài 4,7m; 01 Máy bơm dầu vỏ bằng kim loại nhãn hiệu Bereu. Giá khởi điểm: 49.572.000 đồng (Bốn mươi chín triệu năm trăm bảy mươi hai ngàn đồng y./.).

Tổng giá khởi điểm của 02 tài sản: 107.892.000 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu tám trăm chín mươi hai ngàn đồng y./.)

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Nhất Hiệp Đức.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 000 đồng/01 hồ sơ đối với tài sản 01; 150.000 đồng/01 hồ sơ đối với tài sản 02.
 3. Tiền đặt trước: : 11.000.000 đồng đối với tài sản 01; 9.000.000 đồng đối với tài sản 02.
 4. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)
 5. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức (Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam)
 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức để sắp xếp thời gian.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 08h00 ngày 06/11/2019 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 06/11/2019 đến 10h00 ngày 07/11/2019 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số TK: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Lúc 08h30 ngày 08/11/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức (Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức; Đ/c: Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Các bài viết liên quan: