Tài sản đấu giá: Lô gỗ các loại và 01 (một) cưa lốc, hiệu STIHL đã qua sử dụng là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước của Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My.

Cập nhật ngày: (27/04/2022) - Lượt xem: 410

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ các loại có tổng khối lượng 11,452 m 3 gồm: chủng loại Chò nâu, Trường chua, Giổi, Sến cát, Xoan mộc, Lội, Giẻ đỏ, Xoan đào, Sến mật, Sao đen, thuộc nhóm II, III, IV, V, VI và 01 (một) cưa lốc, hiệu STIHL đã qua sử dụng là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước của Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My.
2. Nơi có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 106.616.000 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng)
( Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có))
4. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh , TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My (Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.
- Địa điểm: Tại nơi tài sản được bảo quản.
9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:
- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 13/05/2022.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/05/2022 đến 17h00 ngày 13/05/2022.
- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 13/05/2022 đến 17h00 ngày 13/05/2022.
- Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ).
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản tài khoản số 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.
10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.
12. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản: Lúc 14h00 ngày 16/05/2022 tại Hạt kiểm lâm huyện Nam Trà My (Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh , TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

Các bài viết liên quan: