Thanh lý 01 (một) xe ô tô cũ 7 chỗ, 2 cầu, máy xăng, nhãn hiệu KIA Sorento, biển số 92A-002.33,

Cập nhật ngày: (09/07/2024) - Lượt xem: 30

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tài sản đấu giá: Thanh lý 01 (một) xe ô tô cũ 7 chỗ, 2 cầu, máy xăng, nhãn hiệu KIA Sorento, biển số 92A-002.33, được đưa vào sử dụng ngày 28/12/2021, số khung: RNYXM51D6CC028582, số máy: G4KEBH700443 đã qua sử dụng của Văn phòng Huyện uỷ Đại Lộc.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc. (Địa chỉ: 11 Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng).

(Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế, lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định).

 1. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/1 hồ sơ tham gia đấu giá (Năm mươi triệu đồng chẵn/ một hồ sơ tham gia đấu giá).
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá (Hai trăm nghìn đồng/ một hồ sơ tham gia đấu giá).
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc. (Địa chỉ: 11 Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 16/7/2024 đến 17h00 ngày 18/7/2024.

* Ngoài thời gian niêm yết trên khách hàng có nhu cầu xem tài sản phải liên hệ trước với Công ty hoặc đơn vị có tài sản để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm xem tài sản: Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc. (Địa chỉ: 11 Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản

- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 22/7/2024.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/7/2024 đến 17h00 ngày 24/7/2024.

- Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam hoặc nộp tiền mặt tại công ty.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt trước đúng quy định, khách hàng sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam hướng dẫn đăng ký tài khoản, cách thức sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn  để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

 • Lưu ý:

+ Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên website: taichinhqnamqtc.vn

+ Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo tham gia đấu giá trực tuyến đúng thời hạn theo thông báo đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08h00 đến 09h00 ngày 25/7/2024 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam); Điện thoại: 0235.6338777.                                            

Các bài viết liên quan: