Thông báo đấu giá ngôi nhà 03 tầng số 27 Ông Ích Khiêm, Tam Kỳ

Cập nhật ngày: (25/09/2019) - Lượt xem: 430
 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Ngôi nhà 03 tầng, móng đá, khung dầm, giằng, trụ BTCT, tường xây gạch, mái đúc gắn liền với QSDĐ diện tích 119,3m2 của ông Trần Quốc Thự mà Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã kê biên tại kênh N24 thuộc khối phố 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ( số 27 đường Ông Ích Khiêm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 2. Nơi có tài sản đấu giá: số 27 đường Ông Ích Khiêm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.050.925.000 đồng (Ba tỷ, không trăm năm mươi triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng./.).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

 1. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 15/10/2019 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 16/10/2019 đến 17h00 ngày 16/10/2019 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, sốTK: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Từ lúc 08h30 ngày 18/10/2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đ/c: Khối Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 

Các bài viết liên quan: