Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá Quyền thuê mặt bằng Chợ Phú Thuận, Đại Thắng

Cập nhật ngày: (04/11/2019) - Lượt xem: 661

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê mặt bằng kinh doanh 49 Ki ốt, Nhà lồng chính và 79 mặt bằng Nhà lồng phụ (Chợ sau) tại Chợ Phú Thuận, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo thông báo số 494/TB-QTC ngày 15/10/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam với lý do UBND xã Đại Thắng cần điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với hiện trạng mặt bằng tại Chợ Phú thuận.

Nay Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo dừng việc đấu giá tài sản nói trên. Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo cho khách hàng được biết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 88 Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; ĐT: 02356 338.777.

Các bài viết liên quan: