Thông báo đấu giá tài sản công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu

Cập nhật ngày: (08/11/2019) - Lượt xem: 534
 1. Tài sản đấu giá: Tài sản cố định đã qua sử dụng, công cụ dụng cụ hàng tồn kho, các máy móc thiết bị, vật tư nằm rải rác trong khuôn viên của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (Địa chỉ: Thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 16.886.472.000 đồng (Mười sáu tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng)

 (Mức giá trên là mức giá bán đã bao gồm các loại thuế liên quan đến bên bán và bàn giao tài sản tại Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu – Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Mức giá này không bao gồm phí công chứng hợp đồng, các chi phí tháo dỡ, vận chuyển và các chi phí khác; người mua có trách nhiệm tự tháo dỡ và bàn giao sạch mặt bằng cho đơn vị chủ quản.)

 1. Tiền đặt trước: 3.200.000.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 4. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)
 5. Đơn vị có tài sản đấu giá: Quản tài viên Phan Duy Phước - Đại diện Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (Địa chỉ: Thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 08h00 ngày 25/11/2019 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 25/11/2019 đến 10h00 ngày 26/11/2019 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, sốTK: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ có duy nhất một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Vào lúc 08h30 ngày 27/11/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Mr Ngọc 0905176386.

Các bài viết liên quan: