Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

Cập nhật ngày: (03/01/2020) - Lượt xem: 778
 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng khác gắn liền với thửa đất số 122, tờ bản đồ số 66, diện tích 85,2m2 , tại khối phố Phước Mỹ 1( nay là khối phố Phước Mỹ), thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BY 801509 do UBND huyện Duy Xuyên cấp ngày 21/9/2015.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại khối phố Phước Mỹ 1( nay là khối phố Phước Mỹ), thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.592.997.176 đồng. (Một tỷ năm trăm chín mươi hai triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn một trăm bảy mươi sáu đồng y.)

 (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng Một trăm năm mươi triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên (Số 414 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm: tại nơi có tài sản đấu giá tọa lạc.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 06/02/2020 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 06/02/2020 đến 10h00 ngày 07/02/2020 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số TK: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:Vào lúc 08h30 ngày 10/02/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên (Số 414 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.

Các bài viết liên quan: