Thông báo đấu giá tài sản tại phường Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: (02/03/2022) - Lượt xem: 484
 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 3675, diện tích 189 m2, tờ bản đồ số 3, phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.273.671.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi địa chỉ Số 226 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

   - Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 21/03/2022.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/03/2022 đến 17h00 ngày 23/03/2022.

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 23/03/2022 đến 17h00 ngày 23/03/2022.

   - Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

     - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 19881999 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXimbank) - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 14h00 ngày 24/03/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi; ĐC: Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 0905176386 – 0905011306 hoặc Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi địa chỉ Số 226 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).

Các bài viết liên quan: