Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: (04/03/2022) - Lượt xem: 701
 1. 1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất 86, tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích 70,8 m2 ; Hình thức sử dụng: Riêng: 70,8 m2 ; chung: không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đã được UBND Huyện Tư Nghĩa cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 20/12/2011, số vào sổ cấp GCN: CH 01055. Đất được cấp cho ông Đinh Chó, bà Nguyễn Thị Chung.

(Thông tin chi tiết của tài sản theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 16/12/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi)

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.168.281.440 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi tám triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn bốn trăm bốn mươi đồng)

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có)).

 1. Tiền đặt trước: 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
 4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi (địa chỉ Số 226 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).
 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

   - Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 05/4/2022.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/4/2022 đến 17h00 ngày 07/4/2022.

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 07/4/2022 đến 17h00 ngày 07/4/2022.

   - Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

     - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 19881999 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXimbank) - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

Bước giá: Tối thiểu là 5.000.000 đồng.

(Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu và không giới hạn mức trả giá tối đa).

 1. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 2. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 14h30 ngày 08/4/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi; ĐC: Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 0905176386 – 0905011306 hoặc Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi địa chỉ Số 226 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).

 

Các bài viết liên quan: