Thông báo đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật ngày: (29/09/2022) - Lượt xem: 1213
 1. Tài sản đấu giá: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm: 29 thanh gỗ xẻ với khối lượng 3,961m3 và 05 (năm) thanh gỗ tròn với khối lượng 3,655m3 là gỗ dỗi, nhóm III, không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.
 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 114.546.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu, năm trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

F Giá trên chưa bao gồm lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có).

 1. Nơi có tài sản đấu giá: Phòng cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ngãi (Số 216 Bích Khê, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)          
 2. Tiền đặt trước: 22.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 4. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
 5. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ngãi (Số 216 Bích Khê, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)
 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.
 7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 11/10/2022.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2022 đến 17h00 ngày 13/10/2022.

   - Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

     - Tiền đặt trước nộp tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản số 044001138343 tại Ngân hàng Sacombank - CN Quảng Ngãi của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi.

Nội dung nộp tiền đặt trước: Ghi rõ họ và tên khách hàng tham gia đấu giá và tên tài sản đăng ký đấu giá.

Ví dụ: “ Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tài sản .....”

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/10/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi; ĐC: Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 02553.837 789.

Các bài viết liên quan: