Thanh lý lô ngựa thanh lý (23 con) được loại khỏi trang bị quân sự (theo Danh mục thống kê lô ngựa)

Cập nhật ngày: (04/12/2023) - Lượt xem: 662

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. 1. Tài sản đấu giá: Thanh lý lô ngựa thanh lý (23 con) được loại khỏi trang bị quân sự (theo Danh mục thống kê lô ngựa).
 2. Nơi có tài sản: các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bảo quản.
 3. Người có tài sản đấu giá: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

(Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.).

 1. 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 420.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

F(Giá trên chưa bao gồm thuế,phí, lệ phí công chứng hợp đồng, người trúng đấu giá phải chịu khoản phí này ( nếu có)).

 1. 5. Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 2. 6. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế đấu giá và đồng ý theo Quy chế thì nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước cho Công ty theo quy định.

 1. 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
 2. 8. Tiền đặt trước: 000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

  - Thời gian xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Công ty hoặc đơn vị có tài sản để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm xem tài sản: Liên hệ với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.).

 1. 10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 18/12/2023.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2023 đến 17h00 ngày 20/12/2023.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 09h00 ngày 21/12/2023 đến 10h00 ngày 21/12/2023 tại Hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. (Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.)

  - Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

  - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. 11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp (01 lần). Mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 2. 12. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.
 3. 13. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 10h15 ngày 21/12/2023 tại Hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Điện thoại: 0235.6338777 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường Hoà Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.).

Các bài viết liên quan: