Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2)

Cập nhật ngày: (05/12/2023) - Lượt xem: 471

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại dự án: Khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư.
 2. Nơi có tài sản đấu giá:Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2).
 3. Số thứ tự, lô số, diện tích, đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm (đồng), tiền đặt trước (đồng/lô) của lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Lô số

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Hệ số ngã ba

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

1

Lô A1

148,6

6.600.000

1,1

1.078.836.000

215.767.200

2

Lô A2

123,3

6.600.000

1

813.780.000

162.756.000

3

Lô A3

124,2

6.600.000

1

819.720.000

163.944.000

4

Lô A4

125,1

6.600.000

1

825.660.000

165.132.000

5

Lô A5

126,0

6.600.000

1

831.600.000

166.320.000

6

Lô A6

126,9

6.600.000

1

837.540.000

167.508.000

7

Lô A7

127,5

6.100.000

1

777.750.000

155.550.000

8

Lô A8

149,5

6.100.000

1

911.950.000

182.390.000

9

Lô A9

128,4

6.100.000

1

783.240.000

156.648.000

10

Lô A10

127,8

6.100.000

1

779.580.000

155.916.000

11

Lô A11

126,6

6.100.000

1

772.260.000

154.452.000

12

Lô A12

125,4

6.100.000

1

764.940.000

152.988.000

13

Lô A13

124,5

6.100.000

1

759.450.000

151.890.000

14

Lô A14

123,6

6.600.000

1

815.760.000

163.152.000

15

Lô A15

122,4

6.600.000

1

807.840.000

161.568.000

16

Lô A16

121,5

6.600.000

1

801.900.000

160.380.000

17

Lô A17

153,6

6.600.000

1,1

1.115.136.000

223.027.200

18

Lô A18

153

6.300.000

1,1

1.060.290.000

212.058.000

19

Lô A19

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

20

Lô A20

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

21

Lô A21

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

22

Lô A22

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

23

Lô A23

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

24

Lô A24

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

25

Lô A25

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

26

Lô A26

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

27

Lô A27

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

28

Lô A28

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

29

Lô A29

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

30

Lô A30

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

31

Lô A31

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

32

Lô A32

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

33

Lô A33

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

34

Lô A34

114,2

6.300.000

1,1

791.406.000

158.281.200

35

Lô B1

162,5

6.300.000

1,1

1.126.125.000

225.225.000

36

Lô B2

120

6.300.000

1

756.000.000

151.200.000

Tổng

4.308,60

 

 

29.370.763.000

5.874.152.600

- Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho từng lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng/một hồ sơ/ một lô đất). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.
 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình để sắp xếp thời gian.
 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại 02 nơi: (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam): Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 09/10/2023.

          + Tại Ủy ban nhân dân xã Bình Trung (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ 08h00 ngày 18/09/2023 đến 17h00 ngày 29/09/2023.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 09/10/2023 đến 17h00 ngày 11/10/2023.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 12/10/2023 đến 09h30 ngày 12/10/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.
 2. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.
 3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản:Vào lúc 10h00 ngày 12/10/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Bình Trung (Địa chỉ: xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.

Các bài viết liên quan: